Yazdır

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Aktif .

Gizlilik
Danışanla - danışman arasındaki ilişkide Gizlilik İlkesi esastır. Danışanın bilgisi ve onayı olmadan hakkındaki bilgiler kimseyle paylaşılamaz.
Gönüllülük
Danışma seansları danışan gönüllü olduğu sürece devam eder.
Yeterlilik
Tüm çalışmalarımız, alanlarında yeterlilikleri olan ve mesleki anlamdaki gelişmeleri takip eden uzman kişiler tarafından yürütülmektedir. Danışma sürecinde size yardımcı olamayacağımızı fark ettiğimizde danışma süreci ekonomik kaygılarla devam ettirilmez.
Saygı
Danışanların din, cinsiyet ve kültürel değerleriyle ilgili önyargı ve ayrımcılık yapılmaması, bireysel farklılıklarına karşı duyarlı ve koşulsuz kabul edilmesidir. Sosyal durumu ile psikolojik uyumu ne olursa olsun her birey bizim için değerlidir.
Refere
Danışan gerekli görülen durumlarda ilgili kurum ve kişilere (psikiyatrist, nörolog, vb.) yönlendirilir.
Zaman
Her randevu 60 dakikalık bir seanstır. Zaman baskısını yaşamadan kendinizi ve içinde bulunduğunuz durumu anlatma fırsatı bulup aynı zamanda da ilk görüşmeden itibaren beraber çözümler üretmek için ihtiyacınız olan zamanı sağlamaktayız.
Gelemeyecek olduğunuz randevuların bir başka kişinin çözüme ulaşması için bir araç olduğunu düşünerek gelemeyeceğiniz randevular için 24 saat öncesinden bizleri bilgilendiriniz.
Sizlerin randevusundan sonra başka randevularımızın olduğunun farkında olup geç kalınan durumlarda seans süresinin uzatılmayacağı konusundaki gösterdiğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ederiz.
Ekonomik
Sizlere ve ailenize psikolojik destek sunarken, 60 dakikalık seanslar yapıp tek seans olarak ücretlendiriyor, sizleri hem zaman hem maddi olarak da destekliyoruz. Psikolojik danışmanlık desteğinde her seans ayrı ücretlendirilmektedir.
İlgi ve güveninize teşekkür ederiz.
 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates