Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Blog

Yazdır

OKUL ÖNCESİ KARİYER EĞİTİMLERİ

Aktif .

OKUL ÖNCESİ KARİYER EĞİTİMLERİ

 

Okul öncesi eğitim, çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir.
Okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Bu amaçla, hazırlanan bu eğitim programının okul öncesi öğretmenlerinin bilgi, beceri ve farkındalıklarına önemli katkılar sağlayacağını inanıyoruz. 

EĞİTİMLER
1. Atölye
: “Zor Çocuklarda Davranış Değişikliği”
Süre: 2 Ders (90 dk.)
Eğitimci: Aile Çift Terapisti Arzu Gürcan GÖKSU

2. Atölye: “Konuşan Resimler: Çocuk Resminin Psiko-Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi”
Süre: 2 Ders (90 dk.)
Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK

3. Atölye: “Çocuklarda İşitsel Dikkati Geliştirme Etkinlikleri ve Oyunlar” 
Süre: 2 Ders (90 dk.)
Eğitimci: Dikkat Terapisti-Psikolojik Danışman Mehmet POLATOĞLU

Katılımcılar: 
Okul öncesi çocuklarla ilgilenen tüm okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimi mezunları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve ilgili bölümlerin öğrencileri bu çalışmaya katılabilirler.
Eğitim sonunda her eğitim için ayrı ayrı (3 adet) Katılım Belgesi verilecektir.

Tarihler: 
29 Kasım 2014 İSTANBUL (Anadolu)
06 Aralık 2014 İSTANBUL (Avrupa)

Saat: 10:30 - 16:30 
Katılımcı sayısı: 24 kişi
Yer: Eğitim tarihlerinden bir hafta önce ilan edilecektir. 
Eğitim ücreti: 450 TL + KDV (Grup indirimi vardır)

Kayıt: Kayıt için aşağıdaki bilgilerin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. veya   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerine iletilmesi ve kayıt ücretinin aşağıda belirtilen hesaba yatırılması (mutlaka ad-soyad belirtiniz) dekontun e-mail veya faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Katılımcının
Adı Soyadı: 
Öğrenim Durumu: 
Çalıştığı Kurum:
Katıldığı şehir:
Katılmak istediği atölye:
E-mail:
Tel: 
Cep Tel:

Hesap Bilgileri:
Muhammet ÖZTABAK
Türkiye İş Bankası / Yeniköy Şubesi
IBAN: TR 4800064 00000 111510 299524

Eğitimle ilgili sorularınız için iletişim: 
Tel: 0507 239 94 41 ya da 0532 520 76 21ZOR ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ

 

Eğitimin Amacı: Eğitimin verimi ve etkililiği açısından eğitim ortamının özel olarak yapılandırılması gerekir. Bu kontrol edilebilir bir sistemdir. Eğitim ortamının kontrol edilebilirliğini zorlaştıran sebepler de vardır. Bu sebeplerden biri de zor çocuklardır. Zor çocukları eğitmek, onların davranışlarından diğerlerinin eğitim ortamının bozulmasını engellemek özel bir çaba gerektirmektedir. Bu eğitimin amacı, zor çocuklarla çalışan eğitimcilerin, zor çocukların eğitim sürecinin verimliliğinin artmasını sağlayacak bilgi ve deneyim düzeyine katkıda bulunmaktır.
Eğitimin Kazançları: Zor çocuklara katkı sağlamak isteyen, onların davranışlarının farklılaşmasını kendine iş edinen eğitimciler, örnek çalışmalar görebilecekler. Öğrencilerine daha iyi bir eğitim ortamı ve yaşantısı sağlamak isteyen kurumların, ihtiyaçlarını karşılayacak niteliğe sahip eğitimcileri desteklemek amacıyla eğitimlerine katkı sağlanacaktır.
Eğitim İçeriği:
Zor çocuk kimdir?

Davranış nasıl değiştirilir?

Davranış değişikliğinde öğretmen yaklaşımları ve tutum becerilerindeki önemi

Zor oluşlarda ebeveyn tutumları ve aile ilişkilerinin önemi ve yeniden yapılandırılması…

 

KONUŞAN RESİMLER: ÇOCUK RESMİNİN PSİKO-PEDAGOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitimin Amacı: Resim aracılığıyla konuşan çocuğun ifadesini anlamak suretiyle onun dünyası hakkında bilgi sahibi olabilecek bir yol hakkında farkındalık kazanmak ve deneyim sahibi olmak.
Eğitimin Kazançları: Çocukları tanımak ve onların iç dünyalarını öğrenmek için etkili bir metot öğrenilmiş olacaktır. Eğitim, sağaltım ve danışmanlık çalışmalarında veri toplama aracı olarak kullanılabilecektir. Çocuğu tanıyan, onu anlayabilen eğitimcilerin kurum ve veliler tarafından öncelikli olarak tercih edileceği düşünülmektedir.
Eğitim İçeriği:
Çocuk ve resim ilişkisi

Çocuk resminin gelişim aşamaları

Çocuk resmindeki sembollerin anlamı

Çocuk resminin pedagojik açıdan yorumlanması

Örnek vakaların yorumlanması

 

İŞİTSEL DİKKAT BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ VE OYUNLAR


Eğitimin Amacı
: Okul Öncesi Dönemde Dikkat Becerilerini Geliştirme Etkinlikleri ve Oyunlar hakkında farkındalık ve deneyim oluşturmak.
Eğitimin Kazançları: Dikkat ve zekâ becerilerinin gelişimine yönelik etkinliklerin yapılması okul öncesi dönemde büyük önem arz etmektedir. Batıda oldukça yaygın olan dikkat ve zekâ becerilerini geliştirme çalışmaları, Türkiye’de tam olarak sistemleşmiş değildir.
Dikkat geliştirme çalışmaları, özellikle gelişim çağında olan çocuklar için büyük önem taşımaktadır. Batıdaki “dikkat ve konsantrasyon” konusundaki çalışmaların seyri ve ülkemizdeki öğrencilerin ihtiyaçları incelendiğinde; “dikkat becerileri geliştirme eğitimlerinin eğitim camiasının gündeminde olduğu görülmektedir. Artık zekâ ve dikkat becerilerini geliştirme dersleri de müfredata konulmaktadır.
Eğitim kurumları, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitimli personel ihtiyacını yoğun olarak hissetmektedir. Bu eğitimi alan bireyler, personel alımında eğitim kurumlarının öncelikli tercih sebebi olacaktır.
Eğitimin İçeriği:

Çocuk ve Dikkat Gelişimi

Dikkat Geliştirme Çalışmalarının kapsamı

Dikkat Dağılmasının Sebepleri
Dikkat Geliştirme Etkinlikleri
Dikkat Geliştirme Oyunları

 

 

 

EĞİTİMCİLERİN ÖZGEÇMİŞİ

Arzu Gürcan GÖKSÜ (Aile ve Çift Terapisti)

İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. Aile ve çift terapistliği eğitimini Murat Dokur’dan aldı. Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda sosyoloji ve davranış bilimleri eğitimlerini tamamladı. Ulusal ve uluslararası kurs ve kongrelere katılarak kariyerini geliştirdi.

2007 yılında çalışma hayatına başlayan Göksu, özel eğitim kurumları, özel anaokulları, danışmanlık merkezleri ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; aile çift terapisti, bireysel terapist, aile danışmanı ve okul öncesi eğitim danışmanlığı unvanıyla çalışmalar yaptı. Halen özel bir danışmanlık firmasında aile ve çift terapisti olarak çalışmaktadır.

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK

İstanbul’da doğdu. Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Farklı eğitim konularında okullarda, dershanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında öğrenci, öğretmen ve velilere birçok seminerler vermiştir.

Eğitim projelerinde danışmanlık yapmış ve çeşitli dergilerde makaleler kaleme almıştır. BaşarıYorum adlı bir kitabı bulunmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

www.muhammetoztabak.com.tr

Mehmet POLATOĞLU (Psikolojik Danışman – Dikkat Terapisti)
İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 1998 mezunudur. Polatoğlu dikkat geliştirme üzerine yaptığı çalışmaları “Dikkat Terapisi” olarak sistemleştirdi. Dikkat Terapisti markasıyla yaptığı çalışmalardan bazıları şunlardır; uzman eğitimleri, öğrenci gurup eğitimleri, bireysel eğitimler, seminer, test geliştirme, kitap ve bilgisayar programı…
Polatoğlu’nun Dikkat geliştirme ve konsantrasyon konusunda basılmış iki kitap çalışması bulunmaktadır. (En Etkili Dikkat Geliştirme ve Konsantrasyon Teknikleri, Dikkat Geliştirme ve Konsantrasyon Teknikleri ALIŞTIRMA VE OYUNLAR). Polatoğlu’nun yayınlanmış on dört çalışması bulunmaktadır (eğitim (5), mizah (6), roman (1), tiyatro (1)). 
Mehmet Polatoğlu’nun yaptığı diğer işlerden bazıları şunlardır: TV programcılığı, yardımcı oyunculuk, dergi yayıncılığı, gazetecilik, reklâm metin yazarlığı, film senaryo yazarlığı, tiyatro oyunculuğu, tiyatro yönetmenliği, pazarlama ve reklâm danışmanlığı, imaj danışmanlığı, editörlük, yetişkin koçluğu, öğrenci koçluğu, proje danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, eğitim seminerleri, liderlik becerilerini geliştirme eğitmenliği, zekâ becerilerini geliştirme eğitmenliği… 
www.mehmetpolatoglu.com  facebook.com/dikkatvekonsantrasyon

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates