Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Blog

Yazdır

DİSLEKSİK BİREYLERİN EĞİTİM ORTAMLARINDAKİ YASAL HAKLARI

Aktif .

     Disleksik bireylerin yaşamış oldukları güçlükleri kolaylaştırmaya yönelik birtakım anayasal haklar verilmiştir. Bireylerin yaşam becerilerini kolaylaştırmanın yanı sıra eğitsel, sosyal vb. becerilerini desteklemeye yönelik haklar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
Yönetmeliğe göre disleksik (özel öğrenme güçlüğü yaşayan) birey; “dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.
     Bu tanıyı almış bireyler eğitim ortamlarında uyum becerilerini kolaylaştırmak adına “kaynaştırma eğitimi” programına dahil edilmiş ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek için Rehberlik ve Araştırma Merkezleri görevlendirilmiştir. Rehberlik ve Araştırma Merkezinden alınacak olan rapor aracılığıyla öğrencinin okul ortamında çalışma becerileri, sosyal ilişkiler, uyum güçlükleri, planlama, zaman yönetimi, okuma, yazma vb. becerilerin desteklenmesine yönelik önlemler bütününü oluşturan bireyselleştirilmiş eğitim programının (BEP) uygulanması sağlanmıştır.  Böylelikle öğrencinin sosyalleşmesini destekleyecek tedbirlerin yanı sıra, bireysel özellik ve ihtiyaçlara uygun eğitim fırsatı yaratılmıştır. Başarının değerlendirilmesinde ise disleksik bireylere özgü pozitif ayrıcalıklar tanınmış, en sık karşılaştıkları güçlüklerden biri olan okuma ve yazma konusunda kolaylık sağlayan önlemler alınmıştır. Örn: “Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.”
     Disleksik bireylerin eğitim ortamlarındaki yasal haklarına yönelik tüm ayrıntıları “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde bulabilirsiniz. İncelemek için tıklayınız.

Öğrenme güçlüğü ve uyum sorunları vb. konularda bize danışabilirsiniz. Danışmanlarımız aracılığıyla yapılan online bilgilendirme ve yönlendirme hizmetimiz ücretsizdir. Sorularınız için tıklayın.

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates