Yazdır

OKUL ÖNCESİ KARİYER EĞİTİMLERİ

Aktif .

OKUL ÖNCESİ KARİYER EĞİTİMLERİ

 

Okul öncesi eğitim, çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alan, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir.
Okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Bu amaçla, hazırlanan bu eğitim programının okul öncesi öğretmenlerinin bilgi, beceri ve farkındalıklarına önemli katkılar sağlayacağını inanıyoruz. 

EĞİTİMLER
1. Atölye
: “Zor Çocuklarda Davranış Değişikliği”
Süre: 2 Ders (90 dk.)
Eğitimci: Aile Çift Terapisti Arzu Gürcan GÖKSU

2. Atölye: “Konuşan Resimler: Çocuk Resminin Psiko-Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi”
Süre: 2 Ders (90 dk.)
Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK

3. Atölye: “Çocuklarda İşitsel Dikkati Geliştirme Etkinlikleri ve Oyunlar” 
Süre: 2 Ders (90 dk.)
Eğitimci: Dikkat Terapisti-Psikolojik Danışman Mehmet POLATOĞLU

Katılımcılar: 
Okul öncesi çocuklarla ilgilenen tüm okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimi mezunları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve ilgili bölümlerin öğrencileri bu çalışmaya katılabilirler.
Eğitim sonunda her eğitim için ayrı ayrı (3 adet) Katılım Belgesi verilecektir.

Tarihler: 
29 Kasım 2014 İSTANBUL (Anadolu)
06 Aralık 2014 İSTANBUL (Avrupa)

Saat: 10:30 - 16:30 
Katılımcı sayısı: 24 kişi
Yer: Eğitim tarihlerinden bir hafta önce ilan edilecektir. 
Eğitim ücreti: 450 TL + KDV (Grup indirimi vardır)

Kayıt: Kayıt için aşağıdaki bilgilerin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. veya   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerine iletilmesi ve kayıt ücretinin aşağıda belirtilen hesaba yatırılması (mutlaka ad-soyad belirtiniz) dekontun e-mail veya faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Katılımcının
Adı Soyadı: 
Öğrenim Durumu: 
Çalıştığı Kurum:
Katıldığı şehir:
Katılmak istediği atölye:
E-mail:
Tel: 
Cep Tel:

Hesap Bilgileri:
Muhammet ÖZTABAK
Türkiye İş Bankası / Yeniköy Şubesi
IBAN: TR 4800064 00000 111510 299524

Eğitimle ilgili sorularınız için iletişim: 
Tel: 0507 239 94 41 ya da 0532 520 76 21ZOR ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ

 

Eğitimin Amacı: Eğitimin verimi ve etkililiği açısından eğitim ortamının özel olarak yapılandırılması gerekir. Bu kontrol edilebilir bir sistemdir. Eğitim ortamının kontrol edilebilirliğini zorlaştıran sebepler de vardır. Bu sebeplerden biri de zor çocuklardır. Zor çocukları eğitmek, onların davranışlarından diğerlerinin eğitim ortamının bozulmasını engellemek özel bir çaba gerektirmektedir. Bu eğitimin amacı, zor çocuklarla çalışan eğitimcilerin, zor çocukların eğitim sürecinin verimliliğinin artmasını sağlayacak bilgi ve deneyim düzeyine katkıda bulunmaktır.
Eğitimin Kazançları: Zor çocuklara katkı sağlamak isteyen, onların davranışlarının farklılaşmasını kendine iş edinen eğitimciler, örnek çalışmalar görebilecekler. Öğrencilerine daha iyi bir eğitim ortamı ve yaşantısı sağlamak isteyen kurumların, ihtiyaçlarını karşılayacak niteliğe sahip eğitimcileri desteklemek amacıyla eğitimlerine katkı sağlanacaktır.
Eğitim İçeriği:
Zor çocuk kimdir?

Davranış nasıl değiştirilir?

Davranış değişikliğinde öğretmen yaklaşımları ve tutum becerilerindeki önemi

Zor oluşlarda ebeveyn tutumları ve aile ilişkilerinin önemi ve yeniden yapılandırılması…

 

KONUŞAN RESİMLER: ÇOCUK RESMİNİN PSİKO-PEDAGOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitimin Amacı: Resim aracılığıyla konuşan çocuğun ifadesini anlamak suretiyle onun dünyası hakkında bilgi sahibi olabilecek bir yol hakkında farkındalık kazanmak ve deneyim sahibi olmak.
Eğitimin Kazançları: Çocukları tanımak ve onların iç dünyalarını öğrenmek için etkili bir metot öğrenilmiş olacaktır. Eğitim, sağaltım ve danışmanlık çalışmalarında veri toplama aracı olarak kullanılabilecektir. Çocuğu tanıyan, onu anlayabilen eğitimcilerin kurum ve veliler tarafından öncelikli olarak tercih edileceği düşünülmektedir.
Eğitim İçeriği:
Çocuk ve resim ilişkisi

Çocuk resminin gelişim aşamaları

Çocuk resmindeki sembollerin anlamı

Çocuk resminin pedagojik açıdan yorumlanması

Örnek vakaların yorumlanması

 

İŞİTSEL DİKKAT BECERİLERİNİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ VE OYUNLAR


Eğitimin Amacı
: Okul Öncesi Dönemde Dikkat Becerilerini Geliştirme Etkinlikleri ve Oyunlar hakkında farkındalık ve deneyim oluşturmak.
Eğitimin Kazançları: Dikkat ve zekâ becerilerinin gelişimine yönelik etkinliklerin yapılması okul öncesi dönemde büyük önem arz etmektedir. Batıda oldukça yaygın olan dikkat ve zekâ becerilerini geliştirme çalışmaları, Türkiye’de tam olarak sistemleşmiş değildir.
Dikkat geliştirme çalışmaları, özellikle gelişim çağında olan çocuklar için büyük önem taşımaktadır. Batıdaki “dikkat ve konsantrasyon” konusundaki çalışmaların seyri ve ülkemizdeki öğrencilerin ihtiyaçları incelendiğinde; “dikkat becerileri geliştirme eğitimlerinin eğitim camiasının gündeminde olduğu görülmektedir. Artık zekâ ve dikkat becerilerini geliştirme dersleri de müfredata konulmaktadır.
Eğitim kurumları, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitimli personel ihtiyacını yoğun olarak hissetmektedir. Bu eğitimi alan bireyler, personel alımında eğitim kurumlarının öncelikli tercih sebebi olacaktır.
Eğitimin İçeriği:

Çocuk ve Dikkat Gelişimi

Dikkat Geliştirme Çalışmalarının kapsamı

Dikkat Dağılmasının Sebepleri
Dikkat Geliştirme Etkinlikleri
Dikkat Geliştirme Oyunları

 

 

 

EĞİTİMCİLERİN ÖZGEÇMİŞİ

Arzu Gürcan GÖKSÜ (Aile ve Çift Terapisti)

İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. Aile ve çift terapistliği eğitimini Murat Dokur’dan aldı. Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda sosyoloji ve davranış bilimleri eğitimlerini tamamladı. Ulusal ve uluslararası kurs ve kongrelere katılarak kariyerini geliştirdi.

2007 yılında çalışma hayatına başlayan Göksu, özel eğitim kurumları, özel anaokulları, danışmanlık merkezleri ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; aile çift terapisti, bireysel terapist, aile danışmanı ve okul öncesi eğitim danışmanlığı unvanıyla çalışmalar yaptı. Halen özel bir danışmanlık firmasında aile ve çift terapisti olarak çalışmaktadır.

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK

İstanbul’da doğdu. Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Farklı eğitim konularında okullarda, dershanelerde, Sivil Toplum Kuruluşlarında öğrenci, öğretmen ve velilere birçok seminerler vermiştir.

Eğitim projelerinde danışmanlık yapmış ve çeşitli dergilerde makaleler kaleme almıştır. BaşarıYorum adlı bir kitabı bulunmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

www.muhammetoztabak.com.tr

Mehmet POLATOĞLU (Psikolojik Danışman – Dikkat Terapisti)
İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 1998 mezunudur. Polatoğlu dikkat geliştirme üzerine yaptığı çalışmaları “Dikkat Terapisi” olarak sistemleştirdi. Dikkat Terapisti markasıyla yaptığı çalışmalardan bazıları şunlardır; uzman eğitimleri, öğrenci gurup eğitimleri, bireysel eğitimler, seminer, test geliştirme, kitap ve bilgisayar programı…
Polatoğlu’nun Dikkat geliştirme ve konsantrasyon konusunda basılmış iki kitap çalışması bulunmaktadır. (En Etkili Dikkat Geliştirme ve Konsantrasyon Teknikleri, Dikkat Geliştirme ve Konsantrasyon Teknikleri ALIŞTIRMA VE OYUNLAR). Polatoğlu’nun yayınlanmış on dört çalışması bulunmaktadır (eğitim (5), mizah (6), roman (1), tiyatro (1)). 
Mehmet Polatoğlu’nun yaptığı diğer işlerden bazıları şunlardır: TV programcılığı, yardımcı oyunculuk, dergi yayıncılığı, gazetecilik, reklâm metin yazarlığı, film senaryo yazarlığı, tiyatro oyunculuğu, tiyatro yönetmenliği, pazarlama ve reklâm danışmanlığı, imaj danışmanlığı, editörlük, yetişkin koçluğu, öğrenci koçluğu, proje danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, eğitim seminerleri, liderlik becerilerini geliştirme eğitmenliği, zekâ becerilerini geliştirme eğitmenliği… 
www.mehmetpolatoglu.com  facebook.com/dikkatvekonsantrasyon

 

 

Yazdır

Okula Uyum Süreci

Aktif .

 

Okula Uyum Süreci (Öğretmenler için)
- Amaç: Okul başlangıcında ve sonrasında çoğu öğrenci tarafından yaşanan, okula ve sınıfa uyum sürecine yönelik bir eğitimdir. Uyum sürecinin en kısa zamanda tamamlanılması için sınıfta kullanılabilecek yöntemlerin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
- Eğitim Tarihi ve Saati: 21 Eylül 2014, 10.00-16.00
- Ücreti: 150 TL (Kişi başı)
- Eğitim suresi: 6 saat olarak öngörülmüştür
- Min – Max kişi sayısı: 15 - 25 kişi
- Eğitim içeriği:
>Öğretmenlerin karsılaşabilecekleri davranışlar
>Öğrencilerin tutumu
>Öğretmenlerin tutumu
>Öğretmen-Ebeveyn ilişkisi
>Öğretmen-Çocuk ilişkisi
>Ebeveyn-Öğrenci-Öğretmen üçgeni
>Sınıf içerisinde uygulanabilecek oyun bazlı yöntemler
 
Okula Uyum Süreci (Ebeveyn için)
- Amaç: Okul başlangıcında ve sonrasında devam eden süreçte çoğu öğrenci tarafından yaşanan, okula ve sınıfa uyum problemleri konusunda bilgilendirmek ve bu sürecin rahat atlatılmasını sağlamaktır.
- Eğitim Tarihi ve Saati: 20 Eylül 2014, 9.00-12.00
- Ücreti: 100 TL (Kişi başı)
- Eğitim suresi: 4 saat olarak öngörülmüştür
- Min – Max kişi sayısı: 15-25 kişi
- Eğitim içeriği:
>Okula uyum sürecinde çocuğun sergileyebileceği davranışlar
>Okula uyum surecinde ailenin rolü ve sorumlulukları
>Aile-çocuk iliksisinin önemi
>Aile-öğretmen dayanışmasının önemi
>Aile-öğretmen-çocuk dayanışmasının önemi
>Çocuğun okula adaptasyon sürecini kolaylaştıracak oyunlar
 


ÖZGEÇMİŞ:
Serap Duygu DEMİRKAN
Uzman Psikolog

 
2007 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve buradaki eğitimini 2014 yılında tamamlamıştır.
Üniversite yıllarından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çocuklar ve gençler hakkında yürüttüğü gençlerde madde kullanım alışkanlıkları, çocuk hakları, suça sürüklenen çocuklar, aile içi şiddet, çocuklarda afet sonrası psikolojisi, kadın hakları ile ilgili projelerde görev almıştır. 2008-2010 yılları arasında özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 2010 yılından bu yana da üniversite öğrencilerine, alanda çalışan uzmanlara, ailelere, öğretmenlere ve çocuklara yönelik eğitimler vermektedir.
2013 yılında kurdukları Çocukça Fikirler Eğitim ve Danışmanlık Şirketi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
 
Sanem Özen
Uzman Psikolog

 
2006 yılında Baltimore Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2010 yılında John Jay College of Criminal Justice(CUNY)’de Kriminal Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır.
Üniversite yıllarından bu yana Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sivil toplum örgütlerine bağlı olarak krize müdahale, aile ve çocuk iletişimi, çocukta davranış problemleri, afet sonrası psikoloji, dezavantajlı çocuklar, yaşlı psikoloji, aile içi şiddet ile ilgili projelerde görev almıştır.
2012 yılından bu yana çok sayıda sosyal sorumluluk projesine danışmanlık yapmış ve proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Eş zamanlı olarak okul öncesi ve ilköğretim kurumlarına danışmanlık ta yapmıştır.
2013 yılında kurdukları Çocukça Fikirler Eğitim ve Danışmanlık Şirketi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

İLETİŞİM: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   0 532 712 0897  (Sanem ÖZEN)


Yazdır

Dans Hareket Terapisi’ne Giriş Eğitimi

Aktif .

Yeni açılacak Dans Hareket Terapisi’ne Giriş Eğitimi “Hazırlık Sınıfı” na kayıtlarımız başlamıştır.
 
İLK OTURUM : 4 Eylül Perşembe 2014 - Saat 19.00 – 22.00
 
EĞİTMEN: Dr. Ilene A. Serlin, Ph.D, BC-DMT
 
KLİNİKTE DANS HAREKET TERAPİSİ'NE GİRİŞ SERTİFİKA  EĞİTİMİ HAZIRILIK SINIFI
Dr.Marcia Leventhal & Dr. Ilene Serlin
HAZIRLIK SINIFI : 4 Eylül 2014 - 8 Eylül 2015( 36 saat)
BİRİNCİ YIL : Kasım 2015 - Eylül 2016 (88 saat) 
İKİNCİ YIL : Kasım 2016 - Eylül 2017 (88 saat) 
Toplam: 212 Saat 

EĞİTİMLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ


Kimler katılabilir?
Ruh sağlığı, sağlık sektörü ve özel eğitim uzmanları, dans ve sanat alanında çalışanlar. Psikoloji mezun, yüksek lisans ya doktora öğrencileri ön görüşme ile alınacaktır.
Eğitim Dili: İngilizce
Hazırlık Sınıfı Ücreti: 950$+Kdv (2 Taksit)
Öğrencilere % 10 indirim uygulanacaktır.

İlgilenenlerin başvuru formu ve öğrenci kontratı için  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  0212 2690697/98 nolu telden iletişime geçmeleri rica olunur.

"Dans Hareket Terapisi" sözlerin ötesine geçerek,  kişinin varlığının dört boyutu; beden, zihin, ruh ve tinselliği ile birlikte uyumlu hareket etmesini sağlayan bir deneyim sunar.

dans_trapisi_1.jpg

Safir Eğitim & Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Yazdır

SBS'DE EN ÇOK MERAK EDİLENLERİ MEB CEVAPLADI

Aktif .

1- Bu yıl kaç öğrenci liseye başlayacak?

2012 yılında çıkarılan 6287 sayılı Kanun gereği ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına alınmış, yani liseler zorunlu hâle getirilmiş olup, bu düzenleme ilk defa bu yıl uygulanacaktır. Daha açıkçası, 2012-2013 eğitim- öğretim yılı sonu itibarıyla ortaokulu bitiren 1.241.936 öğrencinin tamamının 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lise eğitimine başlayacaktır. Bunlardan bir kısmı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına, kalan kısmı da diğer ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracaklardır.

2- SBS ile kaç öğrenci okullara yerleşti? Okullara göre dağılım nedir?

2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle ortaokulu bitiren öğrencilerden SBS’ye müracaat eden öğrenci sayısı 1.112.593’dür. Bu öğrencilerden 1.049.290 tanesi 201 puan barajını aşarak tercih yapma hakkını elde etmiş, 904.114 öğrenci ise bu haktan yararlanarak tercihte bulunmuştur.

3- Sınavı girmeyen, girip de tercih yapmayan ya da tercih yapıp da yerleşemeyen öğrencilerin, önlerinde hangi seçenekler var?

SBS sınav puanlarına bağlı olarak, tercihleri sonunda herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, sınavsız öğrenci alan okullara kayıt yaptırabilecektir. Sınavsız öğrenci alan okullar; öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre oldukça çeşitli programların uygulandığı meslek liseleri, imam hatip liseleri, bünyesinde genel lise programı da bulunan çok programlı liseler, açık lise ve tercih edilmesi halinde özel okullardır. Öğrenciler bu okullardan kendisine uygun olan herhangi bir tanesine rahatlıkla yerleşebilecektir.

4- Bu yıl geçiş süreci olduğu için olası sorunlara ilişkin tedbirleriniz var mı?

Ortaöğretimin zorunlu olmasından kaynaklanan öğrenci artışından dolayı derslik ve okul sayısında yerel düzeyde bazı sorunların ortaya çıkması doğaldır. Bu sorunları çözmek adına bütün tedbirler alınmıştır. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda ve kendi tercihlerine uygun ortaöğretim kurumlarında eğitim almalarıdır. Bunun için gerektiğinde öğrencilerin boş kalan okullara taşınmasından, kontenjanların esnetilmesine kadar bir dizi tedbir aldık. Mesela yerleştirme süreci başlamadan önce sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında bir miktar artış gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulduğunda her türlü tedbiri alıp, olası mağduriyetleri yerelde çözmeye ilişkin gerekli bütün hazırlıkları yaptık.

5- Bir yere yerleşemeyen, meslek lisesine gitmek istemeyen, bölgesindeki lisede kontenjan bulamayan öğrenci ne yapacak?

Anadolu türü okulların kontenjanları 2012’ye göre yüzde 50 arttı. Sınav kazanamayanların oranı geçen yıla göre daha az. Geçen sene sınava girenlerin yüzde 38’i Anadolu türü okullara yerleşmişken bu yıl bu oran yüzde 53 olacaktır. Geçen yıla oranla bu sene daha az öğrenci meslek lisesine gidecek. Herhangi bir yere yerleşemeyen öğrencilerin oranı önceki yıllara oranla oldukça sınırlıdır. Bu öğrencilerimize de içinde her türlü program ve bölümün yer aldığı meslek liseleri başta olmak üzere imam hatip liseleri, bünyesinde genel lise programı da bulunan çok programlı liseler, açık lise ve tercih edilmesi halinde özel liseler gibi çokça alternatif sunmaktayız.

6- Gelecek yıl liseye yerleştirme nasıl olacak?

SBS, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmede sınava dayalı bir seçme ve sıralama yöntemidir. Önümüzdeki yıl bu sınav yapılmayacaktır. Bakanlık olarak okul ve öğretmeni merkeze alan, öğrenciyi bütün geleceğini domine etme stresine sokmayan, öğrencinin sosyal/sanatsal ve sportif etkinliklere de zaman ayırmasını teşvik eden yeni bir yerleştirme modeli hakkında uzun bir süreden beri çalışmaktayız. Konu ile ilgili hemen hemen bütün aktörlerin görüşü alınmaktadır. Kendini geliştiren, yeniliklere açık, adil ve güvenilir bir yerleştirme sistemi ile önümüzdeki yıllarda öğrencilerimiz ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir.

7- Önümüzdeki yıllara ilişkin olarak yerleştirmeden kaynaklanabilecek sorunlara ilişkin yeni tedbirler gündeminizde var mı?

2013-2014 eğitim-öğretim yılında merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen öğrenciler için uygulama, önümüzdeki yıllarda da hiçbir öğrenciyi sürecin dışında tutmayacak şekilde devam ettirilecektir.

8- Önümüzdeki yıl fen liseleri ve özel okulların kendi sınavlarını yapacaklarına dair iddialar var. Bu konuda bir çalışmanız var mı?

Bu tür okullar için ayrı sınav kesinlikle gündemimizde yok. Yukarıda tanımlandığı biçimde ortaöğretim kurumlarına öğrencilerimiz okul başarılarına göre yerleştirilecektir.

9- Yeni sistem, meslek liselerine ilgiyi arttırdı mı? Meslek liselerine başvuru oranı nedir? Bu sayıların okullara göre dökümü nedir?

Ortaöğretimin yani liselerin zorunlu eğitim kapsamına alınması bütün okul türlerine olan talebi tabii olarak artırmıştır. Meslek liselerinin tüm ortaöğretim içerisindeki oranı yüzde 48’dir. Bu oran da lise düzeyinde meslek liselerine talebin hala çok yüksek olduğunu göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bütün çocuklarımızın ilgi, yetenek ve beklentilerine en uygun eğitimi alabilmeleri için gerekli bütün tedbirleri alıp, ihtiyaç duyulan yatırım ve çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizin katkılarıyla bunu gerçekleştirecektir. Ortaya çıkabilecek bütün sorunları anında çözecek tüm tedbirler alınmıştır. Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA

Tercih yapan öğrencilerin okullara göre dağılımı

MEB, tercih yapan öğrencilerin okullara göre dağılımını da açıkladı. Buna göre;

Okul/bölüm sayısı 182 olan fen ve sosyal bilimler liselerinde kontenjan sayısı 19 bin 110 oldu. Bu kontenjanın tamamı doldu.

2 bin 163 okul/bölüm sayısı olan Anadolu liselerinin kontenjan sayısı 356 bin 352 oldu. Bu liseleri 350 bin 181 öğrenci kazandı, 5 bin 253 kontenjan ise boş kaldı.

299 okul/bölüm bulunan Anadolu öğretmen liselerinin 35 bin 360 olan kontenjanını da 35 bin 249 öğrenci kazandı. Bu okullarda ise sadece 43 kontenjan boş kaldı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim liseleri 4 bin 399 bölümle en çok bölüm/okul olan lise türü oldu. Bu okullardaki 184 bin 353 kontenjanın 148 bin 379 kişi tercih etti.

Söz konusu okullarda 8 bin 779 kişilik ise açıkta kaldı.

572 okul/bölüm bulunan Anadolu İmam Hatip lisesinin 64 bin 162 olan kontenjanını 63 bin 878 öğrenci kazandı. Bu kontenjanın da sadece 216’sı boş kaldı.

En fazla boş kontenjan da özel okullarda yaşandı. 502 okul/bölümün yer aldığı özel okullardaki 28 bin 871 kontenjanın sadece 7 bin 693’ü doldu. 21 bin 226 kontenjanın boş kalması dikkat çekti.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/24521721.asp
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates